Jump to content


shodate

Member Since 23 Nov 2017
Offline Last Active Today, 09:36 PM
-----

Topics I've Started

My top three Promotions of the year 1983-2017

16 March 2018 - 03:15 PM

so some of these   may be odd and    im sot  sure of there is  topic  about  promotions of the year   that i can find so   yes   

1983  

3  NWA/JCP

2 AJPW
1  NJPW 

 

1984 

3  NWA/JCP

2 AJPW
1  NJPW 

 

1985 

 

3 UWF 

2 AJPW
1  Zenjo 

1986

3  UWA

2  Zenjo
1   AJPW 

 

1987

3  EMLL

2  Zenjo
1  AJPW 

1988

 

3  NJPW

2  Zenjo
1  UWF

 

1989 

 

3   AJPW

2  WCW
1  UWF

 

1990

3 UWF 

2   UWA[ Hamada] 

1 AJPW 

 

1991

 

3   UWFi

2  Zenjo
1   All Japan

 

1992

 

3 JWP

2 All japan

1 Zenjo 

 

1993 

3  LLPW
2 JWP

1 Zenjo  

 

1994

3 AJPW 

2 Zenjo

1 LLPW 

 

1995

3 AAA

2 RINGS

1 AJPW 

 

1996 

3 GAEA 

2 RINGS 

1  Zenjo  

 

1997

3   All Japan

2  ECW 

1 RINGS 

 

1998

3  CMLL

2  Battlarts

1 RINGS
 

1999 

3 battlearts

2 Gaea

1  All Japan 

 

2000

3 UFO [ yes  this was  worked  not  legit shoot fighng] 

2 Zenjo

1  Neo 

 

2001 

3  AAA

2 CMLL

1  NOAH

 

2002

3 iWA MS 

2  NOAH
1 CMLL 

 

2003 

3   ROH

2 U Style

1 NOAH

 

2004 

3  All Japan 

2   Ustyle 

1  NOAH  

 

2005

3 ROH 

2  M pro

1  CMLL 

 

2006  

3  new japan

2 NOAH 

1 ROH 

 

2007 

3 JWP

2  ROH 

1  NOAH 

 

2008

3  PWG 

2   CMLL 

1  ROH 

 

2009

3 Sendai

2 New Japan 

1  JWP 

 

2010

3 Dragon Gate  

2   IWRG 

1  Real Japan 

 

2011  

3  CMLL 

2  Ice Ribbon 

1  New Japan

 

2012 

3 Real  Japan 

2   Sendai

1 Ribbon

 

2013 

3 CMLL 

2  IWRG 

1  New japan

 

2014 

3 Ribbon

2 Sendai 

1 Real Japan

 

2015

3 Real Japan 

2  New Japan  

1  IWRG 

 

2016 

3 Wave 

2  WXW

1  JWP

 

2017

3 PPWIWRG

2 TJP 

1 Sendai  

 

---------------------------

 

 

-----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  NJPW

2  Zenjo
1  UWF


my personal wrestling HOF

13 March 2018 - 09:34 AM

My pro wrestling HOF 
or worker or promoters who should be in every wrestling hOF in the world and are not to t my knowing in nay 
Promotors[ some were work but i know them more as promotor than workers and some should  be in as both]

Sam Muchnck
Salvador lutterroth 
Roy Shire 
Ray Mendoza 
Atsushi Onita 
Rumi Kazama 
Jackie Sato 
Tomohiro Mastunaga 
Mayumi Ozaki 
Jim Cockett Sr 
Hisashi Shima 
Jim Barrnett 
Gory Guerrero 
Sayama Satoru [ he should be in mma HOF's as well for founding shooto] 
Shohei baba
Rikidozan 
Joe Blanchard 
Peter Maivia 
Great Kojika

------------------------

Workers [ no one who no one who debuted under 25 years ago ] 
Joe Acton
Karl Abs
Tom Jenkins 
Martin burns
Abe Coleman 
Sorakichi Matsuda 
Frank Gotch 
Joe Stacher
Black guzman 
Emilio Charles
Gory Guerrero 
Ciclón Veloz
El Santo 
The Llanes. brothers 
Diablo Velasco 
Raul Romero 
Billy Reilly 
Francis St. Clair-Gregory 
Jackie pallo 
Mick McManus 
Lou Thez 
Don Eagle 
Karloff Lagarde 
Don Leo Jonathan 
Rayo de Jalisco
Pat O'Connor 
Shin'ichi Mayeshiro 
Ricky Romero 
El Nazi 
Wilbur Snyder 
La Furia [ i would indct twice once here and once under his team name with one of the people he trained] 
Gene Kiniski 
Toshio Yamaguchi
Irma González 
Isao Yoshiwara 
Mario Milano 
Umenosuke Kiyomigawa 
Peter Maivia 
Rene Lasartesse 
Billy Red Lyons 
Joe Higuchi 
El Gladiador 
Jim Breaks
Michiaki Yoshimura 
Ray Mendoza 
Toyonobori 
Johnny Weaver 
Billy Robinson 
Yukiko Tomoe 
Rafael Salamanca 
Emile Dupre 
Gene LeBell 
Miyuki Yanagi 
Humberto Garza 
Jacques Rougeau Sr 
Tibor Szakacs
Adrian Street 
Yasuhiro Kojima 
Gene Anderson 
Yukio Suzuki 
Johnny Saint 
Masakatsu Tanaka 
Pat Patterson
Ciclón Veloz Jr 
Kintaro Oki
Danny Hodge
Caballero Rojo
El Solitario 
Antonio Inoki
Dr. Wagner 
Umanosuke Ueda
Yvon Durelle 
Kanji Kitazawa 
Kantaro Hoshino 
Renato Torres 
Iwakichi Hirano 
Motoshi Okuma 
Saeta Azteca
Mr. Wrestling 
Great Kojika 
Pepe Casas 
Aníbal
Kotetsu Yamamoto 
Tsuneharu " Thunder" Sugiyama 
Tony Salazar 
El Troyano 
Tiger Jeet Singh 
Zeus 
Isamu Teranishi 
Jumbo Miyamoto 
Gran Cochisse 
Akio "Devil" Murasaki 
Tomotsugu "Samson" Kutsuwada 
Shozo "Strong" Kobayashi 
Sueo"Mighty"Inoue 
Ole Anderson 
Aiko Kyo 
Animal Hamaguchi 
Bob Roop 
Daigoro Ogiyama 
Villano I
Villano II 
Villano III 
Perro Aguayo 
Mr. Niebla 
Dos Caras 
Akio Sato 
Mariko Akagi 
Sergio el Hermoso 
Otto Wanz 
Tatsumi Fujinami 
Asesino Negro 
Kuniaki Kobayashi 
Mitsuo"Rocky" Hata 
El Canek 
Kengo Kimura 
Ryuma Go 
Sangre Chicana 
El Soberano 
Mach Fumiake 
Mile Zrno
El Dinámico #1
Dave Finlay 
Riki Choshu 
El Jalisco 
Shinobu Aso 
Masanobu Fuchi
Dynamite Kid 
Black Terry 
Negro Navarro
Jackie Sato 
Mami Kumano
El Conde Negro 
Maki Ueda 
Satoru Sayama 
Yumi Ikeshita
Victoria Fujimi 
Nancy Kumi 
Gen'ichiro Tenryu 
Mach Hayato 
Rey Misterio 
Mark"Rollerball"Rocc/Black Tiger
El Supremo 
Bad News Allen 
La Fiera 
Lucy Kayama
Rimi "Jagur" Yokota 
Mimi Hagiwara 
Tomi Aoyama 
Gran Markus Jr. 
Joe Malenko 
Haku
Ayumi "jumbo" Hori 
Chris Adams 
Davey Boy Smith 
Ashura Hara 
Devil Masami 
Máscara Sagrada
MS-1 
Fuerza Guerrera 
Rossy Moreno 
Stuka 
Nobuyoshi "Apollo"Sugawara 
Mocho Cota 
Steve Williams 
Shiro Koshinaka 
Pirata Morgan 
Monster Ripper 
Villano IV 
Chigusa Nagayo 
Crane Yuu
Andre Baker 
Brad Rheingans 
Angel Azteca
Kaoru "Dump" Matsumoto 
Emilio Charles Jr. 
Itsuki Yamazaki 
Lioness Asuka 
Norio Honaga
Yukari Omori 
Yoshiaki Yatsu 
Mitsuharu Misawa 
Nobuhiko Takada 
Shunji Takano 
Noriyo Tateno 
El Hijo del Santo 
Atsuo"Poison JULIE"Sawada 
Toshiaki Kawada
Kazuo Yamazaki 
Felino 
Damián 666
Atlantis 
Dan Kroffat 
Bestia Salvaje 
Keiko"Bull" Nakano 
Mika Komatsu
Yumi Ogura 
Masakre
William Regal 
Robby Brookside 
Esther Moreno
Jushin Thunder Liger 
Masahiro Chono 
Keji Muto 
Kazue Nagahori 
Black Warrior 
Akira Nogami 
Kaoru Kage 
Drill Nakamae 
Akira Hokuto 
Arkángel de la Muerte 
Masakatsu Funaki
Yoshinari Ogawa 
Suzuka Minami
Kyoko Inoue 
Mitsuko Nishiwaki 
Yumiko Hotta 
Yuko Miyato 
Yoji Anjo 
Universo Dos Mil 
Yasuko Ishiguro 
Aja Kong 
Black Tiger 
Nobuko"Bison"Kimura
Noriyo"Combat"Toyoda 
Cutie Suzuki 
La Diabólica 
Doug Furnas 
Dynamite Kansai 
Tomoko"Eagle"Sawai 
Harley Saito 
Johnny Ace 
Kaoru Maeda 
Kensuke Sasaki 
Lady Apache 
Mayumi Ozaki 
Megumi Kudo 
Norman Smiley 
Owen Hart 
Rumi Kazama 
Xóchitl Hamada 
Virus 
Fantasma de la Quebrada 
Konnan [ also a s |Booker]
Manami Toyota 
Mima Shimoda 
Toshiyo Yamada 
Ultimo Dragon 
Akira Taue
Gary Albright 
Kenta Kobashi 
Heavy Metal 
Koki Kitahara 
Takako Inoue 
Reggie Bennett 
Tsuyoshi Kikuchi 
Jado 
Gedo 
Kiyoshi Tamura 
Sakie Hasegawa 
Miwa Sato 
Eriko"Shark" Tsuchiya 
Tomoko Watanabe 
Yasha Kurenai 
Victor Zangiev 
Yoshika"Crusher"Maedomari 
Debbie Malenko 
Rie"Bad Nurse " Nakamura 
Drake Morimatsu 
Hikari Fukuoka 
Koji Kanemoto 
Mayumi Shimizu 
Command Bolshoi 
Dick Togo 
Cerebro Negro 
Chikako Shiratori 
Hiroyoshi Tenzan
Mitsuya Nagai 
Osamu Nishimura
Rie Tamada 
Volk Han 
Zaza Grom 
TAKA Michinoku 
Andrei Kopilov 
Chaparrita ASARI 
Tomoko"Candy"Okutsu 
Dan Severn 
Cibernético 
Emi Koizumi 
Héctor Garza 
Kaz Hayashi 
MEN's Teio 
Manabu Nakanishi 
Yoshihiro Takayama
Yuji Nagata
Yuka Shiina
Yuki Ishikawa 
Daisuke Ikeda 
Kazushi Sakuraba 
Shigeo Okumura 
Tariel Bitsadze 
Tamon Honda 
Michael Kovac 
Gran Naniwa 
Antifaz del Norte
Carl Greco

--------------------------------------
will unptate once i year casue as is aid will not inuding people who debuted under 25 years ago  its alos based on year of debut  that will explain the  the odd order to most 
------------------------------

 

 

iv been meaning to post this a while   but could not find  a place ot post this  os  decided ot  post my  own topic 


my top 250 matches of the decade

07 March 2018 - 03:58 AM

having seen  the user zenjos  top 900 of the 90's  decied   to this 

will be done in block of 25 

**** 

250  1993-03-21  Liger vs Melenko   

249   Muto vs  Hashimoto  [ G1  1995 final] 

248 1999-10-25  No Fear vs  Untouchables  

247 1996-02-23  Honda vs Fuchi  

246  1994-07-14  Nakano vs Kandori 12

245  Hokuto/Uaematsu vs Maeda/Ichiki[ War Cry] 

244 1999-10-30 Misaki/YuYu vs Bolshoi/Amano

243  1998-04-29  Toyota/Inoue vs  Wakizawa/Hotta 

242 1995-11-03 Tamura vs  Endo 

241 1998-10-11 Sato vs Satomura 

240 Liger vs  Sasuke[ Battle Formation] 

239  Nagashima vs  Kato[Gaeaism] 

238 1995-12-24 Yokota vs Gonzalez 

237 Kendo Super Nova vs  Corsarios del Infierno [  King fo Dragon day 1] 

236 1997-11-08   Yamada/Ishii vs KAORU/Hirota 

235 1997-11-11 Yokota/Sakai vs Suzuki/Ryuna 

234 Ozaki/Suzuki vs Saito /Kasai 

233  Zaps vs Nana*Momo [ 1998 Tag Leuge] 

232  Fujinami vs Chono  [ Fujinami 20th] 

231 Takaiwa/Otani vs Jr Star[ Final Dome 1999] 

230  Akiyama vs Kobashi   [1995 Canival] 

229 Misawa vs Albright [1996 Carnival] 

228  1999-05-30 Fujita/Akino vs Hamada/Apache 

227 1990-10-24 Melenkos vs Ace/Kobashi 

226 Kansai vs Inoue [  V top 1/4 final]

-----------------------------------------------------------

 

 

 


Dmitry Orlov, Ronnie Crimson & Yuliana vs. Elita, Shaman & Swipe 2017.06.17 [N...

05 March 2018 - 02:48 PM

not my style of a match I admit but based on this  I would like dive deeper into NSW  

 

Orlov  and the  two ladies[ the is an intergender match ]  being the standout workers  in the match    why did I say not my  style it's ve us indie  style  good   us  Indy style like Nigel or Dragon or alike  nope    this has the worst   tropes of us indie style  

 

ie No Logic in the  moves and very little  to no  flow [ ie Kings Road  Sans  the Nuance]  example  the finish     was  move that focused on the    back/ribs   and no prior work  done  on that body  part   with   well  we all know  what   moves  found if that area    oi can recount  one  move   done   by the  winning  side  that did  focus on that  area   by it was a  good 6 mins  before  close of the match   ** 

 

----------------------------------------------------------

 


Top 25 Overrated and top 50 underrated worker of all time

28 February 2018 - 05:49 AM

prenote  overrated does not mean bad   [ is based on how i ratei rate in ring  50%  50 % on realism  of in ring  of execution]    

 

this is not   list of faves   or hate workers  al based on his Bring up the name with genreal wrestlimhg fans 

 

top  25 overrated

25 Edge 

24  Superstar Billy Graham 

23  Jushin Liger [ i love liger to my core] 

22   Undertaker 

21  Tommy Rich 

20  Okada Kazuchika  [ he is good but not a all timer at this time may  if it is a top 200 ] 

19  Rick Martel  [ heard people  call him top 100 of all time  i i just ot do see it ] 

18-16  Los Brazos [ i know not alot of  stuff is around but  i have no idea  how there seen so highly ] 

15 RVD

14  Samoa Joe  [ yes he bulit the ROH  titile  but his  run sucked in compre to nigel or dragon  ] 

13  Randy  Savage 

12  HBK 

11  Great Sauske[  another person i love but he tad  bit overrated] 

10  Aj Styles  

9  Davey Richards  

8  Triple H 

7  Dusty Roads 

6 Rey Jr

5 Mick Foley   

4  Hulk Hogan 

3  Bret Hart[ i have him on my top 100 of  all time i still think  hes tad  bit  overrated by others  and even my self in some ways ]  

2  The Rock 

1  Steve Austin 

--------------------------

 

 

top 50 Underrated  

50  Dos Caras 

49  Virus  

48   Egele  Sawai

47  Harly Saito  

46  Jumbo  Miyamoto  

45  El Hito del Santo  

44  Pirata Morgan 

43  Mystco [ mainly cause is  his WWE Run] 

42  Ms1   

41  Kyoko Inoue  

40  Atlantis   

39 Chavo Guerrero  

38  Kazama Rumi 

37  Villano III  

36  Jumbo Tsuruta   

35  Arn Anderson 

34 Dave Taylor 

33  Pete Roberts 

32  Terry Rudge  

31  Bobby Eaton  

30 - 29 Los Traumas   

28" Ironfist"  Clive Myers  

27  Jumbo  Hori 

26  Chris adams  [ Best superKick of all time] 

25  Javier Cruz  

24  Jim brakes 

23   Dean Malenko 

22 -20  The st Clares 

19 Otto Wantz  

18 Gilber Cesca

17-15 Los Misioneros de la Muerte [ this means i think all three are as under rated as each other] 

14 Chris Haseman 

13  Kanehara Hiromitsu    

12  James Stone  

11  Sano  Naoki  

10 Ogawa Yoshinari  

9 Honda Tamon  

8 Nikolai Zuyev 

7 Gary Albight   

6 Vader 

5 Takayama Yoshihiro  

4  Andrei Kopylov   

3  Nagai Mitsuya  

2  Fuchi Masanobu  

1 Volk Han  

 

 

---------------------------

i only made new Topicausese i did not find any were his could fir 

this was not   best wrestler list   most of my  top 100 list  is not even  in my top 50 underratedlist